Prijavi se | Registruj se

Impressum

glavni i odgovorni urednik

Lidija Đorđević

konsultant

Ana Todorović

redakcija

Jakov Peković, Nikola Đorđević, Marko Pantović, Lidija Đorđević

grafički dizajner

Jelena Novaković

likovni umetnik

Daliborka Lazarević

lektor i korektor

Mirjana Zdravković

marketing

Lidija Đorđević

pretplata i distribucija

Lidija Đorđević

pretplata

Ferdinand Bilstein South East Europe d.o.o.
Brđanska 412, 11232 Ripanj
Pretplata na 4 broja: 800,00 dinara
T.rn za pretplatu: 170-0000300665548-65, UniCredit banka
Poziv na br: AS15

©Copyright 2021. All rights reserved designed & developed by digital3md