Prijavi se | Registruj se

Aktuelnosti | 2018-09-13 16:02:04

EURO standardi emisije štetnih materija: razvoj i trenutno stanje

EURO standardi emisije štetnih materija: razvoj i trenutno stanje

1. Istorijat

Opšte je poznata činjenica da je strategija ograničavanja emisije štetnih materija iz motornih vozila kao primarni cilj imala zaštitu zdravlja stanovništva u onim zemljama u kojima su se ove norme primenjivale.

Sve je počelo 1992. kada je EU usvojila prve standarde i regulative za ograničavanje emisije štetnih materija u životnu sredinu.

Ovaj pristup je kroz zakonsku regulativu nametnuo obaveze u raznim segmentima industrije i društvene organizacije, od kojih navodimo najvažnije:

  • u industriji motornih vozila,
  • u proizvodnji goriva,
  • u segmentu kontrole tehničke ispravnosti motornih vozila,
  • u državnim institucijama koje se bave kontrolom zagađenosti životne sredine, da bi se proverila efektivnost lansiranih pravila i zakonske regulative.

Sve ovo je dovelo da izuzetnog napretka u industriji kroz uvođenje novih tehnologija u proizvodnji vozila, proizvodnji goriva i sofisticiranih tehnologija merenja štetnih materija.

Da bi smo shvatili koliki je napredak realno postignut, vratimo se malo u prošlost u 1992. i EURO I regulativu. Primera radi, nivo dozvoljene emisije NO oksida je bio ograničen na 780 mg/km, a EURO VI je ograničila na 80 mg/km.

Šire posmatrano USA i Japan su uglavnom pratili evropsku regulativu i standarde koji su nametani.

Realna primena evropskih normi ide od toga da se u Evropi već uveliko eksploatišu vozila koja rade po standardima EURO 6, dok je najveći deo zemalja Azije i Latinske Amerike u fazi primene EURO II, III ili EURO IV standard.

2. EURO VI standardi: standardi emisije za kamione i laka kmercijalna vozila

Osnovna razlika u standardima EURO V I EURO VI je u tome da EURO 6 stanardi najviše potenciraju smanjenje NO oksida u izduvnim gasovima, gde su dozvoljene vrednosti 5 puta manje od vrednosti koje su dopuštale EURO V norme.

3. EURO VI standardi: stvarno stanje emisije štetnih materija

Studije koje su rađene na bazi ispitivanja vazduha na terenu su pokazale veoma mala poboljšanja na Euro 6 dizel motorima kod putničkih vozila u odnosu na Euro 5. To znači da proizvođači motora, i pored proklamacija da motori zadovoljavaju EURO VI norme, u praksi to nisu uspeli da dokažu. Jedan od razloga bi mogao biti i sistem dokazivanja emisije kod proizvođača i merenje emisije u realnim uslovima upotrebe vozila.

Za razliku od putničkih vozila, za komercijalna vozila su unapređene tehnologije sertifikacije, kao i sama proizvodnja motora. Zbog ovoga se, na bazi obavljenih ispitivanja na terenu, može reći da se po pitanju emisije NO oksida postižu proklamovane vrednosti emisije čak i pod najtežim uslovima eksploatacije.

4. EURO VI standardi: uticaj na korisnike kamiona I lakih komercijalnih vozila

Razvoj EURO 6 tehnologija je nametnut regulativom vezanom za ekologiju i zdravlje ljudi, ali postavlja se pitanje koje su tu prednosti za korisnike.

Osnovne prednosti EURO 6 dizel motora za korisnike bi se mogle svrstati u 3 grupe:

  1. Povećana efikasnost kroz manju potrošnju goriva - Proizvođači moraju raditi na povećanju efikasnosti dizel motora da bi zadovoljili standard. U proseku će dizel motor imati do 30% bolju ekonomičnost u odnosu na sličan benzinski motor.
  2. Smanjen CO2 - U proseku će dizel motor proizvesti do 25% manje CO2 nego isti benzinski. S obzirom na to da se porez na puteve trenutno izračunava na osnovu emisije CO2, dizel motor bi trebalo da bude ekonomičniji.
  3. Perspektivne prednosti – S obzirom na to da se u nekim državama već vode rasprave o ograničavanju upotrebe starih dizel motora, kao i dodatnom oporezivanju, prelazak na EURO 6 motore bi mogao dovesti do manjih troškova eksploatacije vozila.

Prelazak na EURO 6 vozila, svakako će dovesti do povećanja troškova održavanja vozila. Da bi se postigle EURO VI norme vezane za emisiju štetnih materija, uvedene su nove tehnologije na vozilima (kao SCR-katalizatori, dodavanje Adblue) koje će, zbog potrebe za dodavanjem Adblue ili kvarova pojedinih delova ovih sistema, podići troškove održvanja.

Pored toga se, radi smanjenja potrošnje goriva, radi na podizanju tehnološkog nivoa nekih standardnih sistema na motorima čija se cena višestruko povećava. Primer su pumpe vode kod nekih proizvođača kamiona koje imaju električno upravljanje i koje su 3 do 4 puta skuplje od standardnih.

5. Zaključak

Euro 6 standardi za emisiju lakih i teških vozila zahtevaju najveće smanjenje emisije od bilo koje prethodne faze na evropskom putu regulacije emisije štetnih materija, i najveći su iskorak po ovom pitanju.

Standardi Euro 6 sa lagano uveli veoma stroge granice NO okside za dizel
putničke automobile, kao i novi limit broja čestica za benzinske motore sa direktnim ubrizgavanjem. Videli smo da se u ovom slučaju ovi standardi teško postižu.

Kod dizel motora za kamione situacija sa proklamovanim I realnim vrednostima je mnogo bolja.

Dalji razvoj će ići u pravcu poboljšanja tehnologija na motorima, kao i metoda sertifikacije i ispitivanja koje treba da budu što bliže realnim uslovima eksploatacije.

EURO standardi emisije štetnih materija: razvoj i trenutno stanje
EURO standardi emisije štetnih materija: razvoj i trenutno stanje

BLOG

23
Februar

autoservisi.co.rs

Spremni za odličan start?

Auto serviseri okupljeni na jednom mestu?! Da, super ideja!

pročitaj više +

KURSNA LISTA

KONVERTOR VALUTE

©Copyright 2020. All rights reserved designed & developed by digital3md