Prijavi se | Registruj se

Tehnički saveti | 2016-04-13 09:22:12

Samodijagnostika klima uređaja

Samodijagnostika klima uređaja

Servis klima uređaja na vozilima obično se svodi na priključivanje ispitne stanice i punjenje sistema rashladnom tečnošću (freonom). Nažalost, problemi nisu uvek vezani za stanje i količinu rashladne tečnosti, već su često performanse i rad klima uređaja limitirani problemima sa senzorima ili aktuatorima. Najlakši način za proveru je priključenje dijagnostičkog uređaja i iščitavanje grešaka i parametara. Međutim, čak i kada dijagnostički uređaj nije pri ruci ili kada sistem nije pokriven, kod većine vozila se greške i parametri mogu očitati (a kod nekih sistema se mogu i pokrenuti aktuatori) preko takozvane samodijagnostike jedinica klima uređaja. Koristeći nekoliko karakterističnih primera na vozilima različitih proizvođača, pogledaćemo kako se može koristiti samodijagnostika klima uređaja.

Kod Volkswagen grupacije (sistem CLIMAtronik – sa Hella kontrolnom jedinicom), korišćenjem samodijagnostike se mogu očitati i izbrisati kodovi grešaka, aktivirati komponente (aktuator test) i pregledati parametri. Za iščitavanje kodova grešaka, potrebno je dati kontakt (dok je kontrolna jedinica klima uređaja isključena) i zatim istovremeno pritisnuti tastere za recirkulaciju i ECON.

Nakon otprilike dve sekunde na ekranu će se pojaviti ili poruka „444“, što znači da nema zabeleženih grešaka, ili će se pojaviti kodovi grešaka. Ukoliko ima više zapisanih grešaka, na sledeću grešku se prelazi pritiskanjem tastera za povećanje temperature. Kada su sve greške izlistane, pojavljuje se poruka „000“. Nakon izlistavanja svih zabeleženih grešaka, pritiskom i držanjem ECON tastera u roku od dve sekunde, svi kodovi će biti izbrisani i pojaviće se poruka „444“.

Da bi se pokrenuo test aktuatora, dok je skinut kontakt potrebno je istovremeno pritisnuti tastere za recirkulaciju i ECON. Dok su tasteri pritisnuti, dati kontakt (ne pokretati motor) i držati ih stisnutim još dve sekunde. Sve LCD lampice će se uključiti, a sistem će otpočeti sa pokretanjem svih komponenti (motora, klapni...) po unapred predviđenom rasporedu. Nakon završetka testa, koji traje oko 30 sekundi, sistem će se prebaciti u mod za očitavanje grešaka i prijaviće i greške koje je detektovao prilikom testa aktuatora.

Za pregled parametara sistema potrebno je istovremeno pritisnuti tastere za smanjenje brzine ventilatora, smanjenje temperature i ECON. Prolazak kroz ekrane se vrši pritiskanjem tastera za smanjenje i povećanje temperature, a za izlazak iz moda parametara dovoljno je pritisnuti ECON taster.

Kod Mercedesa C klase (W203, C320/C32) parametri se mogu pregledati nakon pritiskanja EC/ REST tastera i njegovog držanja barem pet sekundi. Parametri se listaju pritiskanjem levog i desnog AUTO tastera. Kod modela W210, nakon davanja kontakta, tajmer od dvadeset sekundi za samodijagnostiku se uključuje. U narednih 20 sekundi, ako se temperatura sa leve strane poveća na maksimum (HI) a sa desne na minimum (LO) a zatim istovremeno pritisnu EC i REST tasteri, ekran će se isključiti a preko tastera AUTO se tada mogu čitati kodovi grešaka. Greške su ispisane u standardnim B i U kodovima, a iz moda grešaka se izlazi pritiskom na taster REST.

Kod modela Ford Mondeo, kodovi grešaka se takođe ispisuju u standardnom formatu, a u mod grešaka se ulazi nakon davanja kontakta i istovremenog kratkog
pritiskanja tastera OFF i tastera za usmeravanje vazduha u pravcu nogu, a zatim u roku od jedne sekunde i pritiskanja tastera AUTO. Kodovi grešaka će biti ispisani u dva dela od po dve cifre (ako se na ekranu pojavi prvo 12 a zatim 63, greška je B1263).

Kod modela Honda Civic, pre davanja kontakta treba pritisnuti recirkulaciju i taster za odmagljivanje zadnjeg stakla, a zatim dati kontakt. Indikator lampica za recirkulaciju se pali na dve sekunde kao znak da je sistem ušao u mod samodijagnostike. Kodovi grešaka se ispisuju vizuelnim blink kodom. Ukoliko nema grešaka, lampica se ne pali, a ukoliko ih ima više pokazuje se samo kod sa najmanjim brojem.

Mazda 6 takođe ispisuje kodove grešaka preko blink koda lampice grejača zadnjeg stakla, ali je procedura za ulazak u mod grešaka nešto komplikovanija. Iza ostave za rukavice nalazi se dijagnostički konektor klima uređaja koji treba kratko spojiti sa masom, a zatim sijalicom od 60W osvetliti senzor jačine sunca. Ukoliko grešaka
nema lampica se ne pali, a ukoliko senzor ne reaguje na lampu ispisuje se kod „02“. Na ovom vozilu moguće je još i obrisati greške i pokrenuti aktuatore.

NAPOMENA:
Tabele nestandardnih kodova i parametara, kao i procedure za pristup raznim modovima, objavljeni su na sajtu www.autoservisi.rs

Samodijagnostika klima uređaja
Samodijagnostika klima uređaja
Samodijagnostika klima uređaja

BLOG

23
Februar

autoservisi.co.rs

Spremni za odličan start?

Auto serviseri okupljeni na jednom mestu?! Da, super ideja!

pročitaj više +

KURSNA LISTA

KONVERTOR VALUTE

©Copyright 2020. All rights reserved designed & developed by digital3md