Prijavi se | Registruj se

Tehnički saveti | 2017-11-10 11:54:05

Kodovi grešaka: saznajte šta vam automobil poručuje!

Kodovi grešaka: saznajte šta vam automobil poručuje!

Dešava vam se da vam se prilikom dijagnostike kvara na displeju pojavi kod grešaka za koji niste sigurni šta tačno znači? "Autoservisi" imaju rešenje za vas! S obzirom da je izuzetno teško zapamtiti sve greške koje se mogu pojaviti na automobilu, predstavljamo vam listu čestih kodova grešaka i njihova značenja.

Ovo je samo deo, očekujte nastavke!

P0130

O2 Sensor Circuit

Strujno kolo O2 senzora (gornji senzor sa strane cilindra1)

Signalni napon O2 senzora je ispod 0.4V duže od 20 sekundi. Problem sa senzorom, ožičenjem ili siromašnom smešom

P0131

O2 Sensor Circuit Low Voltage

Nizak napon na O2 senzoru (gornji senzor sa strane cilindra1)

Nakon startovanja motora, napon na senzoru ispod limita više od 2 sekunde. Problem sa senzorom ili ožičenjem (kratak spoj)

P0132

O2 Sensor Circuit High Voltage

Visok napon na O2 senzoru (gornji senzor sa strane cilindra1)

Napon na senzoru iznad gornje granice. Problem sa senzorom, prekid u vodovima ili kratak spoj na napajanje

P0133

O2 Sensor Circuit Slow Response

Spora promena signala O2 senzora (gornji senzor sa strane cilindra1)

Nedovoljan broj promena signala u određenom vremenskom periodu. Problem sa smešom, senzorom ili ožičenjem

P0134

O2 Sensor Circuit No Activity Detected

Nema promene signala O2 senzora (gornji senzor sa strane cilindra1)

Nema promene napona senzora nakon zagrevanja. Problem sa senzorom, smešom ili grejačem senzora

P0135

O2 Sensor Heater Circuit

Strujno kolo grejača O2 senzora (gornji senzor sa strane cilindra1)

Nema promene u temperaturi grejača, nakon aktiviranja. Problem sa grejačem senzora ili ožičenjem

P0136

O2 Sensor Circuit

Strujno kolo O2 senzora (donji senzor sa strane cilindra1)

Signalni napon O2 senzora je ispod 0.4V duže od 20 sekundi. Problem sa senzorom, ožičenjem ili siromašnom smešom

P0137

O2 Sensor Circuit Low Voltage

Nizak napon na O2 senzoru (donji senzor sa strane cilindra1)

Nakon startovanja motora, napon na senzoru ispod limita više od 2 sekunde. Problem sa senzorom ili ožičenjem (kratak spoj)

P0138

O2 Sensor Circuit High Voltage

Visok napon na O2 senzoru (donji senzor sa strane cilindra1)

Napon na senzoru iznad gornje granice. Problem sa senzorom, prekid u vodovima ili kratak spoj na napajanje

P0139

O2 Sensor Circuit Slow Response

Spora promena signala O2 senzora (donji senzor sa strane cilindra1)

Nedovoljan broj promena signala u određenom vremenskom periodu. Problem sa smešom, senzorom ili ožičenjem

P0140

O2 Sensor Circuit No Activity Detected

Nema promene signala O2 senzora (donji senzor sa strane cilindra1)

Nema promene napona senzora nakon zagrevanja. Problem sa senzorom, smešom ili grejačem senzora

P0141

O2 Sensor Heater Circuit

Strujno kolo grejača O2 senzora (donji senzor sa strane cilindra1)

Nema promene u temperaturi grejača, nakon aktiviranja. Problem sa grejačem senzora ili ožičenjem

P0142

O2 Sensor Circuit

Strujno kolo O2 senzora (senzor na katalizatoru sa strane cilindra1)

Signalni napon O2 senzora je ispod 0.4V duže od 20 sekundi. Problem sa senzorom, ožičenjem ili siromašnom smešom

P0143

O2 Sensor Circuit Low Voltage

Nizak napon na O2 senzoru (senzor na katalizatoru sa strane cilindra1)

Nakon startovanja motora, napon na senzoru ispod limita više od 2 sekunde. Problem sa senzorom ili ožičenjem (kratak spoj)

P0144

O2 Sensor Circuit High Voltage

Visok napon na O2 senzoru (senzor na katalizatoru sa strane cilindra1)

Napon na senzoru iznad gornje granice. Problem sa senzorom, prekid u vodovima ili kratak spoj na napajanje

P0145

O2 Sensor Circuit Slow Response

Spora promena signala O2 senzora (senzor na katalizatoru sa strane cilindra1)

Nedovoljan broj promena signala u određenom vremenskom periodu. Problem sa smešom, senzorom ili ožičenjem

P0146

O2 Sensor Circuit No Activity Detected

Nema promene signala O2 senzora (senzor na katalizatoru sa strane cilindra1)

Nema promene napona senzora nakon zagrevanja. Problem sa senzorom, smešom ili grejačem senzora

P0147

O2 Sensor Heater Circuit

Strujno kolo grejača O2 senzora (senzor na katalizatoru sa strane cilindra1)

Nema promene u temperaturi grejača, nakon aktiviranja. Problem sa grejačem senzora ili ožičenjem

P0148

Fuel Delivery Error

Greška u sistemu goriva

Nedovoljan pritisak goriva. Problem sa regulatorom ili senzorom pritiska ili sa pumpom

P0149

Fuel Timing Error

Faza goriva

Problem sa vremenom ubrizgavanja goriva. Problem u pumpi ili sistemu za dopremu goriva

P0150

O2 Sensor Circuit

Strujno kolo O2 senzora (gornji senzor sa strane suprotne od cilindra1)

Pogledajte opis za P0130

P0151

O2 Sensor Circuit Low Voltage

Nizak napon na O2 senzoru (gornji senzor sa strane suprotne od cilindra1)

Pogledajte opis za P0131

P0152

O2 Sensor Circuit High Voltage

Visok napon na O2 senzoru (gornji senzor sa strane suprotne od cilindra1)

Pogledajte opis za P0132

P0153

O2 Sensor Circuit Slow Response

Spora promena signala O2 senzora (gornji senzor sa strane suprotne od cilindra1)

Pogledajte opis za P0133

P0154

O2 Sensor Circuit No Activity Detected

Nema promene signala O2 senzora (gornji senzor sa strane suprotne od cilindra1)

Pogledajte opis za P0134

P0155

O2 Sensor Heater Circuit

Strujno kolo grejača O2 senzora (gornji senzor sa strane suprotne od cilindra1)

Pogledajte opis za P0135

P0156

O2 Sensor Circuit

Strujno kolo O2 senzora (donji senzor sa strane suprotne od cilindra1)

Pogledajte opis za P0136

P0157

O2 Sensor Circuit Low Voltage

Nizak napon na O2 senzoru (donji senzor sa strane suprotne od cilindra1)

Pogledajte opis za P0137

P0158

O2 Sensor Circuit High Voltage

Visok napon na O2 senzoru (donji senzor sa strane suprotne od cilindra1)

Pogledajte opis za P0138

P0159

O2 Sensor Circuit Slow Response

Spora promena signala O2 senzora (donji senzor sa strane suprotne od cilindra1)

Pogledajte opis za P0139

P0160

O2 Sensor Circuit No Activity Detected

Nema promene signala O2 senzora (donji senzor sa strane suprotne od cilindra1)

Pogledajte opis za P0140

P0161

O2 Sensor Heater Circuit

Strujno kolo grejača O2 senzora (donji senzor sa strane suprotne od cilindra1)

Pogledajte opis za P0141

P0162

O2 Sensor Circuit

Strujno kolo O2 senzora (senzor na katalizatoru sa strane suprotne od cilindra1)

Pogledajte opis za P0142

P0163

O2 Sensor Circuit Low Voltage

Nizak napon na O2 senzoru (senzor na katalizatoru sa strane suprotne od cilindra1)

Pogledajte opis za P0143

P0164

O2 Sensor Circuit High Voltage

Visok napon na O2 senzoru (senzor na katalizatoru sa strane suprotne od cilindra1)

Pogledajte opis za P0144

P0165

O2 Sensor Circuit Slow Response

Spora promena signala O2 senzora (senzor na katalizatoru sa strane suprotne od cilindra1)

Pogledajte opis za P0145

P0166

O2 Sensor Circuit No Activity Detected

Nema promene signala O2 senzora (senzor na katalizatoru sa strane suprotne od cilindra1)

Pogledajte opis za P0146

P0167

O2 Sensor Heater Circuit

Strujno kolo grejača O2 senzora (senzor na katalizatoru sa strane suprotne od cilindra1)

Pogledajte opis za P0147

 

BLOG

23
Februar

autoservisi.co.rs

Spremni za odličan start?

Auto serviseri okupljeni na jednom mestu?! Da, super ideja!

pročitaj više +

KURSNA LISTA

KONVERTOR VALUTE

©Copyright 2021. All rights reserved designed & developed by digital3md