Prijavi se | Registruj se

Tehnički saveti | 2018-07-20 09:43:01

Multi Mode menjač

Multi Mode menjač

Tojotin Multi-Mode menjač je prisutan na tržištu već više od osam godina na modelima Aygo, Yaris i Corolla. Često se naziva automatskim menjačem, što na neki način i jeste, ali ga ne treba mešati sa klasičnim automatskim menjačem. Klasični automatski menjači obezbeđuju udobnu vožnju zahvaljujući prenosu preko planetarnih zupčanika, hidrauličnih lamelica i hidrodinamičke spojnice. Multi-Mode menjač (MMT) nema nijednu od ovih komponenata. Obratićemo pažnju na koncept, princip rada kao i na situacije sa kojima se servisi susreću.

Tojotina zamisao sa Multi-Mode menjačem je da se napravi mali, efikasni automatski menjač bez komplikovanih sklopova koje ima klasičan automatski menjač. MMT je u stvari konvencionalni petostepeni manuelni menjač sa robotom koji je zadužen za menjanje brzina i kontrolu kvačila. U odnosu na ostale sisteme u 21. veku sve ovo deluje prilično jednostavno, ali samo iz perspektive vozača.

Sistem koristi motore sa permanentnim magnetima da bi kontrolisao kvačilo i brzine. Postoje tri takva aktuatora: Shift i Select aktuatori (slika 1) koji pomeraju osovinice mehanizma za promenu brzina na isti način na koji se događa “H” pomeranje na manuelnom menjaču. Clutch actuator (slika 2) koji pomera osovinu kvačila. Moment, brzina i pravac ovih motora se kontroliše PWM signalom (modulacija širine pulsa) i promenom polariteta. Halovi senzori obezbeđuju povratnu informaciju o brzini i položaju aktuatora kontrolnoj jedinici menjača (TCM). Svrha je da se simulira vozačevo komandovanje kvačilom i njegovo prebacivanje brzina, bez mogućnosti da dođe do greške. Važno je napomenuti koliko je kontrole potrebno da bi se automobil navezao na platformu: vozač mora da oseti da li se vozilo kreće napred ili nazad, koliko je ubrzanje, tačku uključenja spojnice, brzinu motora, a da bi TCM sve ovo odradio, porebne su mu informacije sa raznih senzora.

Senzori brzine točkova

TCM mora da zna koja je brzina vozila, pravac kretanja i da prepozna i najmanje promene. Klasični induktivni senzori ovo ne mogu da obezbede, tako da je MMT opremljen sa digitalnim magnetno rezistivnim senzorima, koji imaju prednost da mogu da obezbede signal odmah po pokretanju vozila. Senzori detektuju kretanje, brzinu i pravac. Senzori su deo ABS/VSC sistema, koji prikuplja podatke i šalje ih do TCM-a.

Brzina motora i brzina ulaznog vratila menjača

Poređenjem ove dve brzine TCM je u mogućnosti da proračuna koliko je klizanje kvačila i da nauči gde je tačka uključenja spojnice.

Umreženje

Da bi sve ove informacije mogle da se dele, mora postojati komunikacija između kontrolnih jedinica motora, menjača i kočnica. Umreženje je izvedeno kao kombinacija direktne komunikacije između modula ABS-a i menjača i CAN komunikacije između kontrolne jedinice motora i TCM-a. CAN komunikacija omogućava TCM-u da komunicira i sa ostalim sistemima na mreži.

Zapamćene vrednosti i učenje sistema

Sistem je programiran da nadgleda sve promene u radu i da iz njih uči. TCM aktivira kvačilo i nadgleda put pređen od jednog do drugog kraja, kao i trenutak uključenja spojnice prilikom aktiviranja da bi se u obzir uzelo trošenje potisne ploče.

Pomeranje birača brzina

Nadgleda se da bi se kompenzovalo trošenje u sistemu birača brzina, kao i u konusnim prstenovima sinhro spojnica. Takođe omogućava sistemu da ponovo pokuša ubacivanje u brzinu ukoliko dođe do problema prilikom prvog pokušaja.

Kontrole

Postoje dva moda rada sistema. Automatski (E) i manuelni. Na nekim modelima komande za manuelni mod se nalaze i na volanu. Solenoid za zaključavanje birača je integrisan u birač  i nožna kočnica mora biti pritisnuta da bi se deaktivirao.  U E (automatskom) modu rada, TCM proračunava kada je vreme za promenu brzina, uzimajući u obzir uslove vožnje i stil vožnje. Promena stepena prenosa na više će se desiti kada je pedala gasa pritisnuta do kraja. Kontrolna jedinica motora tada preuzima kontrolu nad leptirom. Naglo ubrzanje dovodi do “kick down” režima rada, kada se prolongira šaltanje na niže. Prilikom usporavanja sistem bira odgovarajuću brzinu tako da se omogući kočenje motorom. Kvačilo se takođe aktivira kako se vozilo bliži zaustavljanju da se spreči gašenje motora. U manuelnom modu vozač odlučuje kada će da menja brzine, preko ručice menjača. TCM tada automatski aktivira sistem za biranje brzina i kvačila. Bez obzira na manuelni mod, TCM će prebaciti na nižu brzinu da spreći preopterećenje motora, odnosno na više da spreči preveliki broj obrtaja.

Polazak iz mesta

Kada pedala kočnice nije pritisnuta, a izabrana je prva, druga ili rikverc brzina, kvačilo je polu-uključeno, čak i kada pedala gasa nije stisnuta. Kao rezultat vozilo može sporo da se kreće kao kod vozila sa klasičnim automatskim menjačem, što pomaže vozilu prilikom pripreme za polazak. Kontrola polaska iz mesta se onemogućava kada je aktivirana parking kočnica. Sam menjač nema P (parking) položaj, ali je moguće zaustaviti motor dok je menjač u brzini. Kada se to desi, vozač mora da pritisne kočnicu da bi se motor ponovo pokrenuo.

Solenoid za zaključavanje

Ugrađen je u mehanizam birača brzina. Ukoliko je ručica menjača u N (neutral) položaju barem dve sekunde, kočnica nije stisnuta i vozilo miruje, TCM zaključava solenoid da bi se sprečilo neodgovarajuće ubacivanje u brzinu. Kada se pritisne kočnica, birač brzina je odblokiran.

Samopodešavajuće kvačilo

Mehanizam samopodešavajućeg kvačila je na samom kućištu, čime se smanjuje potreba za velikim hodom aktuatora kvačila naročito prilikom komenzacije zbog trošenja potisne ploče. Sistem je jednostavan sa čekrkom i zapinjačom.

Kako to utiče na servisiranje

Prvo treba imati u vidu da je ovo konvencionalni petostepeni menjač, tako da MMT sistem može imati isti problem kao i klasičan manuelni menjač. Ukoliko auto stane na putu, može se desiti da je menjač ostao u brzini. Ako se pažljivo skinu senzori za biranje brzina (slika 3), videće se profilisani prorezi na osovinama birača. Menjač se može sada ručno prebaciti u neutral pomeranjem osovina birača.

Zbog velikog broja senzora i aktuatora koji su uključeni u sistem, postoji jako puno parametara bitnih za rad sistema. Očigledno je potreban dijagnostički uređaj za pristup greškama, parametrima i aktuatorima. Preko na primer G-Scan-a može se aktivirati ubacivanje u brzinu, dok se u isto vreme mogu pratiti parametri u sistemu radi dijagostike.

Zamena komponenata

U normalnim okolnostima, kada je kvačilo uključeno a menjač u neutralu, kvačilo je pod tenzijom. Samim tim prilikom zamene kvačila ili aktuatora kvačila kvačilo se mora postaviti u položaj kada nije pod tenzijom da ne bi došlo do oštećenja. Ovo se može uraditi ili dijagnostičkim uređajem ili manuelno prateći proceduru iz Blue Print uputstva. Kada se zameni bilo koji sensor, aktuator, komponenta kvačila, sam menjač ili TCM, sistem mora biti ponovo inicijalizovan. Proces podrazumeva brisanje svih naučenih vrednosti iz TCM-a i ponovno učenje tačke uključenja kvačila, kao i tačaka ubacivanja brzina u mehanizmu birača. Proces se može obaviti dijagnostičkim uređajem ili manuelo korišćenjem Blue Print uputstva. Skidanje kleme sa akumulatora neće dovesti do brisanja memorije iz TCM-a. Kada se vozilo ponovo pokrene i menjač ubaci u brzinu, automobil bi trebalo lagano da krene unapred, što potvrđuje da je inicijalizacija odrađena uspešno.

Sinhronizacija i kalibracija

Mada zvuči komplikovano, ovo je u stvari test vožnja koja dozvoljava sistemu fino podešavanje rada kvačila i birača brzina. Proces će se desiti i prilikom vožnje mušterije, ali je korektnije da se to uradi u servisu praćenjem procedure iz uputstva.

 

BLOG

23
Februar

autoservisi.co.rs

Spremni za odličan start?

Auto serviseri okupljeni na jednom mestu?! Da, super ideja!

pročitaj više +

KURSNA LISTA

KONVERTOR VALUTE

©Copyright 2020. All rights reserved designed & developed by digital3md