Prijavi se | Registruj se

Tehnički saveti | 2019-08-02 10:19:43

4 x 4 POGON: Razvodnik pogona - Treći deo

4 x 4 POGON: Razvodnik pogona - Treći deo

Srce svakog pogona na svim točkovima je razvodnik pogona, koji obezbeđuje prenos snage i obrtnog momenta na prednju i zadnju osovinu. Konstrukciono, razvodnici pogona mogu biti izvedeni na mnogo različitih načina, po pitanju principa rada, načina uključenja pogona, metoda aktivacije, kontrole i načina raspodele momenta na točkove.

Razvodnik pogona, u zavisnosti od konstrukcije, može da omogući više varijanti pogona. Da pomenemo neke od mogućnosti koje razvodnik pogona može da ima. Pogon na jednu osovinu (2WD): pogon na prednju ili zadnju osovinu, koji se koristi u uobičajenim režimima rada. Mada prenos pogona na sve točkove ima značajne prednosti, posebno u terenskoj vožnji, ali i pri vožnji na klizavoj podlozi, u vožnji po suvom asfaltu, zbog pojave parazitske snage, pogon na sve točkove je neekonomičan.

Parazitska snaga

Pogonski točak vozila, može preneti samo pogonsku silu koja je određena težinom kojom vozilo opterećuje taj točak i koeficijentom trenja između točka i podloge. Vozila sa pogonom na sve točkove u idealnim uslovima mogu ostvariti duplo veću pogonsku silu nego isto vozilo sa pogonom na jednu osovinu. Vučne karakteristike 4x4 vozila zavise od uslova kretanja točkova po kontaktnoj površini. U slučaju da postoji kinematska neuskađenost između pogona na prednjoj i zadnjoj osovini, postoji mogućnost pojave parazitske snage, koja ne samo da predstavlja gubitak energije, već može delovati u suprotnom smeru od smera kretanja.

Pogon na sva četiri točka sa zaključanim centralnim diferencijalom (4WD Part Time)

Kod ovog pogona prenos snage i obrtnog momenta se vrši na obe osovine i to podjednako, što znači da se isti moment prenosi i napred i nazad. Na ovaj način se koristi sav rasploživi obrtni moment, ali zbog nemogućnosti preraspodele po osovinama, ovakav tip pogona se može korostiti samo kada se vozilo kreće ravno, odnosno kada nema odstupanja u broju obrtaja između dve osovine.

Pogon na sva četiri točka sa ograničenim proklizavanjem (4WD Full Time): U ovom slučaju, pogon se prenosi na sva četiri točka, preko centralnog diferencijala koji dozvoljava razliku u broju obrtaja prednje i zadnje osovine, tako da se ovaj pogon može koristiti u svim uslovima vožnje.

Sporohodni pogon na sva četiri točka (4WD Low)

Obrtni moment se prenosi preko reduktora u kome se redukuje broj obrtaja ulaznog vratila razvodnika pogona. Istim odnosom se povećava izlazni obrtni moment, tako da se dobija sporohodna brzina sa velikim obrtnim momentom raspoloživim na svim točkovima.

Neutral (N): Potpuno isključenje pogona i mogućnost šlepanja vozila.

Razvodnici pogona po konstrukciji mogu biti sa planetarnim zupčanicima, lamelastim spojnicama, torsen diferencijalom, visko spojnicom, haldex spojnicom ili diferencijalom sa krunastim zupčanicima. U zavisnosti od konstrukcije mogu imati mogućnost nekih vrsta navedenih pogona ili sve njih, kao što mogu imati različite mogućnosti raspodele obrtnog momenta na prednju i zadnju osovinu. Kontrola razvodnika pogona može biti manuelna, preko ručice ili elektronska, preko prekidača za izbor pogona ili potpuno kontrolisano od strane kontrolne jedinice.

Na slici 1(naslovna slika), prikazan je razvodnik pogona koji ima mogućnost prenosa pogona samo na zadnju osovinu, kada su viljuške za izbor pogona i redukcije odvojene. Pomeranjem viljuške za izbor pogona, uključuje se lančanik koji preko lanca prenosi pogon i na prednju osovinu (4WD Part Time). Dodatnim uključivanjem viljuške za redukciju, obrtni moment se prenosi preko planetarnog seta zupčanika gde se ostvaruje dodatna redukcija obrtaja i dobija sporohodni pogon na sva četiri točka (4WD Low). Kod ovakvog razvodnika pogona ne postoji mogućnost različitog broja obrtaja prednje i zadnje osovine.

Viljuške se uključuju ili manuelno ili preko DC motora, a kontrolna jedinica preko senzora položaja nadgleda da li je željeni režim u potpunosti uključen.

Na slici 2 (prva slika u galeriji) je prikazan razvodnik pogona koji osim gore navedenih mogućnosti pogona ima i mogućnost pogona 4WD Full time, odnosno pogon na obe osovine preko centralnog diferencijala koji dozvoljava različite brojeve obrtaja na pogonskim osovinama.

Zamenom centralnog diferencijala sa slike 2, progresivnim spojem (slika 3 - druga slika u galeriji), dobija se aktivni razvodnik pogona. Progresivni spoj se sastoji od seta frikcionih lamelica i uljne pumpe čiji je rotor vezan za prednju, a stator za zadnju osovinu. Pogon je permanentan na zadnju osovinu, ali čim dođe do proklizavanja zadnje osovine, pumpa stvara pritisak koji progresivno, u zavisnosti od veličine proklizavanja uključuje frikcione lamele i prenosi obrtni moment na obe osovine.

Isti princip se može primeniti i sa elektronskim aktiviranjem, gde kontrolna jedinica na osnovu parametara koje meri i dobija od drugih kontrolnih jedinica prepoznaje ili predviđa proklizavanje i elektromotorom aktivira lamelice za prenos snage odgovarajućom silom.

Kombinacijom svih prethodnih sistema, dobija se razvodnik pogona kao sa slike 4 (treća slika u galeriji), sa planetarnim prenosnikom, centralnim diferencijalom, setom lamela i aktivacijom električnim motorom. Ovakav razvodnik ima mogućnost svih pominjanih vrsta pogona, ali i raspodelu obrtnog momenta prema zadnjoj i prednjoj osovini, u odnosu od 0 do 100 % napred, odnosno od 100 do 0 % nazad.

Kod vozila koja pogon na sva četiri točka ne koriste za terensku vožnju, već više za poboljšanje dinamike vožnje na asfaltu, često se koristi haldex spojnica. Haldex spojnica se ugrađuje na zadnju osovinu, tako da auto radi na prednji pogon, a po potrebi se uključuju lamelice koje povećavaju obrtni moment zadnje osovine. U samoj spojnici se nalazi električna pumpa za ulje koja pravi pritisak koji se održava u akumulatoru na nivou od otprilike 30 bara. Po potrebi, a u zavisnosti od uslova vožnje, kontrolna jedinica PWM signalom aktivira upravljački ventil koji kontroliše pritisak na setu lamelica, pa samim tim i uključenje zadnje osovine. Zahvaljujući velikom pritisku dostupnom iz hidrauličkog akumulatora, sistem je u mogućnosti da brzo reaguje i prenese veliki obrtni moment na zadnju osovinu, na primer prilikom naglog dodavanja gasa.

4 x 4 POGON: Razvodnik pogona - Treći deo
4 x 4 POGON: Razvodnik pogona - Treći deo
4 x 4 POGON: Razvodnik pogona - Treći deo

BLOG

23
Februar

autoservisi.co.rs

Spremni za odličan start?

Auto serviseri okupljeni na jednom mestu?! Da, super ideja!

pročitaj više +

KURSNA LISTA

KONVERTOR VALUTE

©Copyright 2020. All rights reserved designed & developed by digital3md