Prijavi se | Registruj se

Tehnički saveti | 2019-08-16 12:32:42

Električna asistencija volana - Drugi deo

Električna asistencija volana - Drugi deo

U prošlom broju magazina Autoservisi, pisali smo o konstrukciji i radu električnog servo volana kod modela Hyundai i30. U ovom broju ćemo se baviti komunikacijom između električnog serva volana (EPS – Electric Power Steering) i ostalih sistema na vozilu, kao i bezbednosnim sistemima, ugrađenim u sistem radi zaštite vozača u slučlaju električnog otkaza, a pogledaćemo i neke karakteristične kodove grešaka ovog sistema.

CAN Bus

Sistem električne asistencije volana, pruža raznovrsne mogućnosti za poboljšanje bezbednosti, komfora i dinamike vozila. Pored asistencije vozaču koja zavisi od brzine vozila, smanjene potrošnje energije, asistencije prilikom brzog prolaska kroz krivine, upozorenja vozaču da može doći do podupravljanja ili predupravljanja, sistem takođe može omogućiti i samostalno parkiranje i vožnju bez asistencije vozača.

Na modelu Hyundai i 30, sistem koristi tri vrste informacija, koje prima preko CAN komunikacije od ostalih kontrolnih jedinica na vozilu.

 1. Asistencija u zavisnosti od brzine vozila – kako se brzina vozila povećava, smanjuje se asistencija električnog motora.
 2. Aktivno vraćanje točkova – Pri brzinama do 40 km/h, sistem će aktivno asistirati u vraćanju točkova u početni položaj.
 3. Pomoć stabilnosti – Deo funkcije Sistema kontrole stabilnosti (ESP). Informacije o pojavi predupravljanja ili podupravljanja će uticati na jačinu asistencije elektro motora, ukoliko je volan okrenut u neodgovarajućem smeru. Praktično sistem će pokušati da “natera” vozača da popusti.

Sistem električne asistencije volana se nalazi na CAN mreži i to na brzoj CAN C mreži preko koje perima sledeće informacije:

 • Status motora (motor radi ili ne radi)
 • Brzinu vozila

U isto vreme na CAN komunikaciju, kontrolna jedinica servo volana šalje sledeće podatke:

 • Položaj volana (sensor ugla volana)
 • Brzina okretanja volana

(obe ove informacije koristi sistem za stabilnost vozila (ESP).

 

Parametri

Na dijagnostičkom uređaju se može videti veliki broj parametara za ovaj sistem (naravno u zavisnosti od samog dijagnostičkog uređaja). Većina podataka i parametara je jasna i očigledna, ali neki od njih zaslužuju posebno objašnjenje.

 

Kalibrisano odstupanje senzora ugla volana (Calibrated steering angle offset)

Ovaj parametar predstavlja razliku između idealnog (setovanog) nultog položaja volana i centralne pozicije volana proračunate na osnovu poređenja broja obrtaja točkova. Odstupanje do pet stepeni je prihvatljivo za kontrolnu jedinicu, a veća odstupanja zahtevaju ponovnu kalibraciju.

 

Procenat rasterećenja (Percentage of de-rating)

Ukoliko temperatura kontrolne jedinice dostigne 85 °C, smanjiće se struja aktiviranja motora. Vrednost  prikazana u parametrima je pomalo zbunjujuća, jer prikazana vrednost od 100% prikazuje normalno funkcionisanje Sistema kada je moguće ostvariti i maksimalnu amperaću na motoru od 78 A. Maksimalni stepen rasterećenja je 40%, kada se struja smanjuje na maksimalnih 31 A, da bi se smanjilo opterećenje kontrolne jedinice serva volana.

 

Bezbednosne funkcije

Ukoliko dođe do otkaza servo funkcije, volan se i dalje može okretati, samo uz mnogo veći napor, tako da otkaz može dekocentrisati ili zbuniti vozača. Potpuni otkaz može da se desi zbog problema sa motorom, njegovim senzorima ili zbog gubitka napajanja.

Sistem ima samo pet pinova na konektoru:

 1. Stalan plus sa akumulatora
 2. Stalan minus
 3. Napajanje sa kontakt brave
 4. CAN High
 5. CAN Low

 

Princip rada

Zaštitni relej i relej motora se aktiviraju kada se da kontakt. Sam kontakt nije izvor napajanja releja, već samo signal da je dat kontakt i da sistem treba da bude spreman. Aktivacijom oba releja, motor može da pruži asistenciju i to će raditi sve dok se ne ispune svi sledeći uslovi:

 • Ne postoji više napajnje sa konatkt brave
 • Preko CAN komunikacije, dobija se informacija da je brzina vozila manja od tri km/h
 • Preko CAN komunikacije, dobija se informacija da je broj obrtaja motora ispod 500 obrtaja u minuti.

Sva ova tri uslova, garantuju da je vozilo zaustavljeno, da motor ne radi i da je kontakt skinut, tako da je bezbedno isključiti sistem.

Situacije u kojoj nisu ispunjeni gore navedeni uslovi su:

 • Gubitak CAN komunikacije u vožnji
 • Gubitak signal sa kontakt brave u vožnji
 • Gubitak i CAN signal i signal sa kontakt brave u vožnji

U svim ovim slučajevima, sistem će nastaviti da radi. Sistem mora biti tolerantan na električne probleme zbog bezbednosti u vožnji. Ukoliko se izgubi signal sa kontakt brave, a brzina vozila je veća od 3 km/h ili je broj obrtaja motora iznad 500 obrtaja u minuti, barem četiri sekunde nakon gubitka signal sa kontakt brave, sistem nastavlja sa radom. Zbog bezbednosti, upozoravajuća lampica za EPS (Electric power steering) sistem se neće upaliti do sledećeg ciklusa vožnje.

U slučaju otkaza CAN komunikacije u vožnji, sistem nastavlja da radi, ali će se EPS upozoravajuća lampica upaliti. Sistem će nastaviti da radi još jedan minut nakon skidanja kontakta, a nakon ponovnog davanja kontakta, ukoliko i dalje CAN komunikacija ne funkcioniše, sistem će raditi bez obzira da li motor radii li ne.

Kakvi problemi se dešavaju u praksi.

Sistem može da zapiše 32 različita koda greške (DTC), ali se sve te greške načelno mogu podeliti u dve grupe.

 Nestalne greške koje se javljaju tokom rada sitema, kao što su:

 • C1261 ASP not calibrated (položaj volana nije kalibrisan) – greška se javlja ukoliko napon napajanja padne prenisko tokom rada sistema ili ukoliko se raskači akumulator dok je dat kontakt.
 • C1603 Derating / EPS thermal protection (rasterećenje / termalna zaštita sistema) – jako česta žalba vozača, jer rasterećenje dovodi do osetljivog pada performansi sistema.
 • C1653/54 Voltage to high/low (preveliki/premali napon), javlja se zbog niskog napona na akumulatoru ili zbog startovanja automobile preko kablova.

 

Trajne greške koje zahtevaju zamenu:

C2400 Motor failure (otkaz motora) – sistem je prepoznao kratak spoj ili prekid u namotajima motora ili otkaz senzora broja obrtaja ili položaja motora

C1290 Torque sensor failure (otkaz senzora obrtnog momenta) – grečka može biti posledica ili električnog problema sa ožičenjem ili problem u optičkom sistemu senzora.

BLOG

23
Februar

autoservisi.co.rs

Spremni za odličan start?

Auto serviseri okupljeni na jednom mestu?! Da, super ideja!

pročitaj više +

KURSNA LISTA

KONVERTOR VALUTE

©Copyright 2020. All rights reserved designed & developed by digital3md