Prijavi se | Registruj se

Iz vašeg ugla | 2019-04-11 11:44:02

AS Vlada Čerevicki, Novi Sad

AS Vlada Čerevicki, Novi Sad

1. Možete li mi reći nešto osnovno o Vašem preduzeću – kada je osnovano, kako su izgledali počeci u Vašem poslovanju, kako je tekao razvoj tokom godina?

Servis je osnovan pre tačno 20 godina, dakle 1997. Tada su stvari izgledale mnogo drugačije u svakom pogledu – po pitanju raznovrsnosti voznog parka, tehnologije, kao i celokupnog pristupa popravkama i klijentima. Na samom početku, ceo posao sam radio samostalno, u omanjem prostoru sa jednim kanalom, a tokom ovih dvadeset godina uspeo sam da formiram servis sa šest radnih mesta u kojem se obavljaju gotovo sve popravke koje su klijentima neophodne svakodnevno.

 2. Koje vrste popravki najčešće obavljate?

Pored uobičajenih servisa, najčešće radimo zamenu potrošnih delova vozila, trap, kočnice, kvačila... U poslednjih nekoliko godina, sve se više povećavaju potrebe za popravkama na sistemima ubrizgavanja, kao i na kompletnoj mehatronici vozila.

3. Da li ste specijalizovani za neke poslove ili radite sve?

Ne, ne bih mogao da kažem da smo se posebno specijalizovali za neku određenu oblast, nastojimo da radimo što više toga. Trudimo se da pratimo trendove i sve inovacije u poslu, pohađajući mnoštvo seminara i stručnih obuka vezanih za kompletnu arhitekturu savremenih vozila.

4. Da li postoji nešto što obavljate u svom svakodnevnom poslovanju, a da je specifično samo za Vas i da ne može da se vidi ni kod koga drugog?

Prema mom mišljenju, ono što nas izdvaja od drugih jeste činjenica da radimo popravke lakših i težih komercijalnih vozila i mešovitih voznih parkova, pri čemu ne insistiramo na nekim određenim robnim markama ili gabaritima vozila. Lojalnim klijentima održavamo kompletne vozne parkove i vršimo edukaciju voznog osoblja u cilju smanjivanja njihovih troškova kroz rad na prevenciji kvarova. Pored ovoga, vršimo i besplatne periodične preglede, i izrađujemo plan servisiranja vozila koja se specifično upotrebljavaju.

5. Sa kim više radite – fizičkim ili pravnim licima i koji je odnos između njih?

Rekao bih da to pre svega zavisi od doba godine. Ipak, prednost imaju pravna lica, sa učešćem od oko 70%, u odnosu na fizička lica. Planirano je unapređenje koje će se odnositi baš na fizička lica, tzv. Ekspres servis, koji je osmišljen da zadovolji njihovu potrebu za brzim odgovorom na kvarove.

6. Koliko Vam je marketing važan i da li ste aktivni na tom polju?

Nikada nisam bio orijentisan marketinškom polju poslovanja iz razloga što sam se, i pre osnivanja sopstvenog servisa, bavio popravkama vozila, radeći kao zaposleni kod poslodavaca. Na taj način sam stvorio svoj krug mušterija i poznanika, te nisam imao potrebu za dodatnim klijentima. Kako se obim posla uvećavao, osnovao sam sopstveni servis i zapošljavao osoblje. Uglavnom, marketing se kod nas svodi na marketing od usta do usta.

7. Kako održavate dobre odnose sa Vašim klijentima? I kako rešavate probleme u odnosima onda kada do njih dođe?

Na našu veliku sreću, nikada nismo imali nekih većih problema sa klijentima. Uvek se trudimo da im izađemo u susret kad god, i koliko god je to moguće, a oni umeju to da cene.

8. Šta mislite, da li je Vašim klijentima važniji kvalitet ili cena?

Mislim da je cena faktor broj jedan kod većine klijenata, ali imam utisak da se vremenom to menja u korist kvaliteta. Na kraju, većina njih shvati da, kada je kvalitet u pitanju, ne treba da postoji kompromis.

9. U kolikoj meri se posao koji obavljate promenio tokom godina? Da li uviđate neke trendove ka kojima se ide danas, a kojih nije bilo pre nekoliko godina?

Osim osnovne mehanike, ništa više i nije slično. Auto industrija je toliko tehnološki napredovala u zadnjih 10 godina, da su vozila postala neprepoznatljiva. Osnovna sličnost je što se vozila i dalje kreću uz pomoć vozača, a po svoj prilici će se i to promeniti u skorijoj budućnosti. Zbog ovoga sam tokom godina morao da se usavršavam, učim i napredujem, bukvalno „evoluiram“, kao i većina mojih kolega, da bih nastavio da se bavim ovim poslom. Dakle, definitivno postoji potreba za permanentnim usavršavanjem i edukacijom u svim segmentima zanata, što pre dvadesetak godina nije bio slučaj.

10. Posmatrano sa tehničke strane, šta vidite kao najveći izazov za Vaš posao u narednom periodu? Da li smatrate da su Vam sve tehničke informacije dostupne i na koji način dolazite do njih?

Dostupnost tehničkih informacija je najveći kamen spoticanja u rešavanju kvarova na savremenim vozilima, a posebno se to odnosi na nezavisne servise. Ovo pre svega jer mi servisiramo većinu marki vozila koje se kreću po našim putevima i na različite načine se snalazimo u prikupljanju informacija. Od svih izazova, najveći je definitivno dijagnostička oprema, koja predstavlja problem zbog visoke cene nabavke i naknadnih troškova održavanja.

11. Na koje poteškoće najčešće nailazite u radu?

Uglavnom je najveći problem da se klijentu objasni zašto neke popravke ne mogu da se izvrše u roku za koji oni smatraju da je to moguće, kao i cena rada koja ne prati troškove poslovanja. U poslednjih godinu dana sam primetio da je sve veći problem i odliv radne snage, kao i smanjena zainteresovanost mladih za obrazovne profile tog tipa.

12. Šta je po Vašem mišljenju od izuzetne važnosti za uspešno poslovanje?

Najvažniji je korektan odnos prema klijentima, što znači da je nužno razložiti problem stručno, naplatiti korektno i smanjiti mogućnost reklamacije na minimalnu. Takođe, istrajnost u edukaciji i stalno stučno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih.

AS Vlada Čerevicki, Novi Sad
AS Vlada Čerevicki, Novi Sad
AS Vlada Čerevicki, Novi Sad

BLOG

23
Februar

autoservisi.co.rs

Spremni za odličan start?

Auto serviseri okupljeni na jednom mestu?! Da, super ideja!

pročitaj više +

KURSNA LISTA

KONVERTOR VALUTE

©Copyright 2020. All rights reserved designed & developed by digital3md