| 2015-01-18 17:37:13

Izgradnja i ugradnja vazdušnih modula sistema vazdušnog oslanjanja

Prilikom zamene ili skidanja vazdušnih modula kod vozila koja imaju vazdušni sistem oslanjanja, od izuzetne je važnosti da se svi radovi izvode u skladu sa procedurama koje propisuje proizvođač, jer u suprotnom može doći do oštećenja vazdušnih jastuka, njihovog pucanja i do povreda servisera. Na primeru jednog vozila (Mercedes S klasa, model W220 Airmatic), podsećamo na najznačajnije korake koje je potrebno sprovesti da bi se zamena izvršila na ispravan i bezbedan način.

Sistem vazdušnog oslanjanja se generalno sastoji od vazdušnih opruga (koje mogu biti odvojene ili u sklopu sa amortizerom), senzora nivoa vozila (dva prednja i jedan ili dva zadnja), kompresora, ventilskog bloka, dodatnog rezervoara i kontrolne jedinice. Na osnovu informacija koje stižu od senzora visine, kao i na osnovu ostalih informacija koje kontrolna jedinica dobija direktno ili preko CAN komunikacije, aktiviraju se kompresor i odgovarajući ventili u ventilskom bloku i na taj način se povećava ili smanjuje pritisak u određenom vazdušnom modulu, a samim tim se i podešava nivo visine vozila.

Prilikom zamene vazdušnih modula, kontakt mora biti skinut, a preporučuje se i skidanje osigurača za napajanje kompresora (slika 2), posebno ako Vaš dijagnostički uređaj ne podržava sve opcije rada sa vazdušnim oslanjanjem. Nakon podizanja vozila potrebno je skinuti polugu senzora nivoa vozila, kao i električni konektor sa odgovarajuće vazdušne opruge (slika 3). Prema preporuci proizvođača vozila, osloboditi oprugu (skinuti točak, viljuške i sl).

Pre izgradnje vazdušnog modula, obavezno ispustiti vazduh iz odgovarajućeg modula. Pritisak treba ispustiti korišćenjem dijagnostičkog uređaja i odabirom odgovarajuće opcije iz menija kontrolne jedinice vazdušnog oslanjanja, i tek nakon toga skinuti konektor za napajanje vazduhom.

Ukoliko dijagnostički uređaj ne podržava ovu opciju, lagano otpustiti konektor za napajanje vazduhom. Pošto je vazdušna opruga pod pritiskom, potrebno je lagano ispuštati pritisak i zaštititi okolne delove od izletanja konektora.

NAPOMENA: Vazdušni modul u sebi ima ugrađen ograničavajući ventil koji se u slučaju ovog vozila automatski zatvara pri pritisku od 3.5 bara, tako da će i nakon ispuštanja vazduha u modulu ostati minimalni pritisak. Konektor treba pregledati i po potrebi popraviti a zatim ga zatvoriti, da ne bi ulazile vlaga i prljavština.

Montaža novog vazdušnog modula se vrši po istoj proceduri, samo u suprotnom smeru.Nakon montaže novog modula, preko dijagnostičkog uređaja, modul treba napuniti pritiskom (kod ovog vozila na 5 bara). Izuzetno je važno da se vozilo ne spusti sa dizalice dok vazdušni moduli nisu potpuno napunjeni vazduhom, jer će u suprotnom doći do njihove nepovratne deformacije. Ukoliko nije moguće napuniti module preko dijagnostičkog uređaja, vozilo treba spustiti na otprilike 400 mm (mereno od centra točka do donje ivice blatobrana, slika 5), tako da sistem oslanjanja ne nosi masu vozila. Zatim vratiti osigurač kompresora i startovati motor. Motor treba da radi barem dva minuta, nakon čega treba pritisnuti taster za podizanje vozila (slika 6). Sada bi kompresor trebao da počne da puni vazdušne jastuke, tako da se dizalica može polako spuštati. Kada vozilo počne samo da se podiže, dizalicu treba spustiti do kraja.

Na kraju treba proveriti da li ima curenja vazduha i proveriti visinu vozila na sva četiri točka. Ukoliko visina nije jednaka iznad svih točkova, potrebno je odraditi kratku vožnju ili kalibraciju senzora visine vozila.

BLOG

23
Februar

autoservisi.co.rs

Spremni za odličan start?

Auto serviseri okupljeni na jednom mestu?! Da, super ideja!

pročitaj više +

KURSNA LISTA

KONVERTOR VALUTE

©Copyright 2021. All rights reserved designed & developed by digital3md